Desno: predsednik MKD Od Celja do Žalca Bojan Pevec, levo podpredsednik MKD Od Celja do Žalca Zdenko Štrucl, September 2017

Folklorni skupini, FS KUD Grifon Šempeter in KD Celjska folklorna skupina, ki svojo dejavnost izvajata povsem ljubiteljsko, sta svoje izkušnje z mnogoštevilnih folklornih festivalov, ki sta se jih  skozi dolgoletno delovanje udeležili po vsem svetu, leta 2006 združili v realizacijo želje, da bi ta del Slovenije dobil kakovostno mednarodno folklorno prireditev – Mednarodni folklorni festival OD CELJA DO ŽALCA

Medobčinsko kulturno društvo Od Celja do Žalca (MKD) je bilo na pobudo  Kulturnega društva Celjska folklorna skupina in Kulturno umetniškega društva Grifon Šempeter – folklorna skupina ustanovljeno decembra 2011 z namenom, da se redno delo obeh društev, ki sta do takrat soorganizirali festival, razbremeni organizacijskih del v zvezi s festivalom. Le ta je namreč tako po velikosti in pomenu, kot tudi po organizacijski zahtevnosti, še posebej v luči širitve festivala, prerasel obstoječo organizacijsko strukturo.

MKD od takrat dalje (od vključno 7. MFF) vsako leto v začetku septembra organizira Mednarodni folklorni festival OD CELJA DO ŽALCA, od leta 2017 pa še Maraton slovenskih folklornih skupin.

 

Mednarodni folklorni festival OD CELJA DO ŽALCA (MFF CEZA)

Gre za celovit projekt o kulturni dediščini, s katerim želimo prikazati svet kot prostor sobivanja različnih narodov in njihovih kultur. Namen je vplivati na sprejemanje drugačnosti in vzgoji pozitivnega odnosa do različnosti v nas samih. V okviru projekta uporabljamo folklorno izročilo držav udeleženk in skozenj v obliki Mednarodnega folklornega festivala OD CELJA DO ŽALCA prikazujemo različnost med nami. Poudarek je na izobraževanju in kulturni rasti mladih, na folklornem izročilu in sprejemanju le tega med mladimi. Do sedaj smo gostili plesalce večine evropskih držav, pa tudi iz nekaj držav izven Evrope. Zasledujemo kriterij avtohtone ljudske tradicije plesa in žive glasbene spremljave. Zasledujemo kriterije CIOFF, kar pomeni, da povabljenim skupinam krijemo stroške nastanitve in prehrane.

 

Maraton slovenskih folklornih skupin

Maraton je zamišljen kot nizanje prizorišč in terminov ter nastopajočih slovenskih folklornih skupin. Njegov namen je predstaviti folklorne skupine in njihovo delo širokemu krogu občinstva na atraktivnih lokacijah v mestih, ki jih tradicionalno obišče tudi Mednarodni folklorni festival OD CELJA DO ŽALCA, pa tudi drugod po Sloveniji. Na vsakem prizorišču poskušamo predstaviti čim več, če že ne vseh posebnosti slovenske folklore in pokrajin. Na posameznem prizorišču zapleše od 4 do največ 6 folklornih skupin, naši soorganizatorji poskrbijo za kakšen prigrizek ter osvežitev, folkloristi pa za ples in veliko dobre volje. Velikokrat je termin usklajen z občinskimi prazniki, večjimi lokalnimi prireditvami, turistično sezono in podobno, saj lahko na ta način Maraton zelo popestri lokalno kulturno ponudbo.

 

V dosedanjih enajstih izvedbah festivala so nastopali  Udeleženci festivalov 2005 do 2018

V času festivala smo nastanjeni tukaj  Dijaški in študentski dom Celje

Kratek predstavitveni film o naši Deželi Celjski